Kubbehuset

Kubbehuset leies ut for korttidsopphold. Det gamle ildhuset har beholdt sin sjel, men fått moderne komfort.

Sal og salong

Hovedbygningen fra 1840 har stor sal og stue som kan leies til selskaper, møter og andre typer arrangement.

Hos Albertine

Veset viser fram gardens historie og byr på arrangement som spiller på nettopp dette.

Husmannsstuene

To husmannsstuer fra 1800-tallet er bevart og istandsettes. Vi guider i husmannens fotspor.