Landskap og slått

Slåttemark i ravinelandskapet. Slåttekurs og dugnader i 2022

Gardshistorie

Om bygninger, roser og Albertine, en Wergelandhistorie.

Husmannsstuene

To husmannsstuer bevart og istandsatt. Uteforestilling sept. 2022

Kulturminne-bøndene

Om Kulturminnebøndene og 2022-program.