Hva skjer?

Publikumsåpne arrangement sommeren 2019

Torsdag 20.juni kl.18.00 – 21.00 Guidet ravinevandring fra Veset til Huser
Bli med på kveldsvandring i ravinelandskapet! Kulturminnebøndene inviterer til ny guidet vandring mellom gardene Veset og Huser og har i år lagt turen til en torsdagskveld under sommersolverv. Klikk for å se noen bilder fra ruta vi følger:


KULTURLANDSKAP
Med guide «dykker» vi ned i et landskap med et uvanlig naturmangfold. Som tidligere år gir botaniker og naturekspert Kåre Homble oss kunnskap om det vi ser og opplever ned gjennom ravina og oppover langs elva. Vandringen går gjennom blomstereng, slåtteng, gammelskog og både hele ravina og enkelte områder er definert til svært viktig (A-verdi).
TURINFO
Turen starter fra Veset kl.18.00 og vi beregner i underkant av tre timer fram til Huser. Husk godt fottøy, drikke og gjerne matpakke. Underveis raster vi ved elvekanten ved Vorma. Parkering på Veset, og vi organiserer skyss tilbake. Turen er gratis.

Lørdag 29.juni kl.10.00 -16.00 Slått i Fleskebakken på Veset. Arrangør Monark
Bli med forsommerslåtten i Fleskebakken! Naturvernforbundet/Monark holder slåtteutstyr og lunsj.
Naturtypelokaliteten er oppgradert til svært viktig etter at skjøtsel ble igangsatt i 2017. Monark restaurerer fem enger med støtte fra Fylkesmannen. Monarks oversikt på FB
Se bilder:

Lørdag 27.juli kl.12.00 -18.00 De minste gamle husa under Vegalangs i Vormadalen
På Veset er programmet:
14.00 – 18.00 Husmannsstuene på Veset: Gjenkjenning og innlevelse.
14.00 – 16.45 Pop-up-utstilling (salgsutstilling); i husmannsstuene. Kunstner Brigitte Stolpmann: Små hus (foto/fotomontasje). Se egen omtale. Kafe i skogen.
17.00 – 18.00 «De minste gamle husa». Kåseri ved Kristoffer Andersen, kulturminnerådgiver i Nes kommune.  Billetter kr. 100,00 inkl kaffe og noe å bite i. Kjøp her
Se bilder:

Lørdag og søndag 30.-31.august Slått i Fleskebakken. Arrangør Monark
To dagerer satt av til sensommerslåtten