Gardshistorie

Veset i landskapet DCIM100MEDIADJI_0603.JPG

Veset i landskapet

Veset har historisk bygningsmasse. De fleste av husene ble bygd på 1800-tallet. Flere av dem står i kommunens kulturminneplan som spesielt bevaringsverdige. Stabburet fra sent 1700-tall er tunets eldste. Hovedbygningen er en asymmetrisk midtkammerbygning fra 1840-tallet.

Midtkammerbygninger i Vormadalen  Om de store gamle tømmerbygningene, bevarte og bebodde som særpreger området.

Kubbehuset på Veset – en av de få kostvedhusene som er bevart i Norge.

Festsal i hovedbygningen

Vi har historier om Albertine og Henrik Wergeland samt historiske roser.