Arkiv

ARKIV 2019
Guidet ravinevandring 20.juni kl.18.00 – 21.00
Bli med på kveldsvandring i ravinelandskapet! Kulturminnebøndenes årlige ravinevandring mellom Veset og Huser går torsdag 20. juni. Biolog Kåre Homble guider. Start fra Veset kl.18.00. Skyss tilbake fra Huser etter endt tur. For mer informasjon: veset@online.no
Midtkammerbuss under Vegalangs i Vormadalen 26. juli kl.17.00 – 19.00
Årets midtkammer-busstur i regi Kulturminnebøndene går til store garder i Vormsund-området. På Nedre Henaug, Tesen og Kjølstad kommer vi inn i husa, andre steder ser vi husa fra bussen – og med orientering om historia til husa og bebyggelsen generelt. Guide på midtkammer-bussen er i år som tidligere år, Jan Erik Horgen, etnolog og nesbu. Oppmøte Nes kirke. For mer informasjon: Vegalangs i Vormadalen program

Publikumsåpne arrangement sommeren 2019

Torsdag 20.juni kl.18.00 – 21.00 Guidet ravinevandring fra Veset til Huser
Bli med på kveldsvandring i ravinelandskapet! Kulturminnebøndene inviterer til ny guidet vandring mellom gardene Veset og Huser og har i år lagt turen til en torsdagskveld under sommersolverv. Klikk for å se noen bilder fra ruta vi følger:


KULTURLANDSKAP
Med guide «dykker» vi ned i et landskap med et uvanlig naturmangfold. Som tidligere år gir botaniker og naturekspert Kåre Homble oss kunnskap om det vi ser og opplever ned gjennom ravina og oppover langs elva. Vandringen går gjennom blomstereng, slåtteng, gammelskog og både hele ravina og enkelte områder er definert til svært viktig (A-verdi).
TURINFO
Turen starter fra Veset kl.18.00 og vi beregner i underkant av tre timer fram til Huser. Husk godt fottøy, drikke og gjerne matpakke. Underveis raster vi ved elvekanten ved Vorma. Parkering på Veset, og vi organiserer skyss tilbake. Turen er gratis.

Lørdag 29.juni kl.10.00 -16.00 Slått i Fleskebakken på Veset. Arrangør Monark
Bli med forsommerslåtten i Fleskebakken! Naturvernforbundet/Monark holder slåtteutstyr og lunsj.
Naturtypelokaliteten er oppgradert til svært viktig etter at skjøtsel ble igangsatt i 2017. Monark restaurerer fem enger med støtte fra Fylkesmannen. Monarks oversikt på FB
Se bilder:

Lørdag 27.juli kl.12.00 -18.00 De minste gamle husa under Vegalangs i Vormadalen
På Veset er programmet:
14.00 – 18.00 Husmannsstuene på Veset: Gjenkjenning og innlevelse.
14.00 – 16.45 Pop-up-utstilling (salgsutstilling); i husmannsstuene. Kunstner Brigitte Stolpmann: Små hus (foto/fotomontasje). Se egen omtale. Kafe i skogen.
17.00 – 18.00 «De minste gamle husa». Kåseri ved Kristoffer Andersen, kulturminnerådgiver i Nes kommune.  Billetter kr. 100,00 inkl kaffe og noe å bite i. Kjøp her
Se bilder:

Lørdag og søndag 30.-31.august Slått i Fleskebakken. Arrangør Monark
To dagerer satt av til sensommerslåtten

Arkiv 2018

0000658841-01_Kulturminnebøndene I Fenstad b

Sommerens aktiviteter annonsert i Raumnes i mai

Bli med lørdag 9.juni når villblomstene blomster og insektene summer for å oppleve og lære om trua natur! Den årlige guidede ravinevandringen mellom Veset og Huser blir utvidet til et lørdagsseminar med innledninger av fagfolk om insekter og blomster. Hageblomster, blomstereng, slått; hva kan hver av oss bidra med for å stoppe insektsdød?
Etter lunsj vandrer vi gjennom viktige deler av insekters matfat: blomstereng, slåttemark, raviner og elvelandskap. Ødelegger vi insektenes matfat, ødelegger vi vårt eget. I dag er en tredel av villbiene utrydningstrua, og det truer matproduksjonen vår. Sett av dagen og bli klokere på hva vi skal by humler, bier og andre insekter. Påmelding veset@online.no innen 2.juni.
insekter og ravine 2018 med logo

 

Opplev søsknene Wergeland

Opplev søsknene Wergeland

Årets Vegalangs arrangeres i olsokhelga fra 27.-29.juli. På Veset byr vi på teaterforestilling og foredrag. Tema er søsknene Wergeland. Tema teater spiller sin forestilling om Camilla Collett. Bygdas kultursjef, Jan Magne Hanstad, følger Henrik Wergelands fotefar i Nes. Billetten inkluderer både det innledende fordraget og teaterforestillingen.

Spill video hvor skuespiller Gro Ann Uthaug markedsfører arrangementet:
Vegalangs på Veset 2018 IMG_2120

Arrangementet på FB:
https://www.facebook.com/events/489692201467266/

Forhåndssalg billetter:
https://www.neskulturhus.no/kultur/2448/Camilla-og-Henrik/40830

Arkiv 2017

FortellerseIMG_1515aminar oktober 2017

IMG_1489

Lydhør forsamling på seminar

trio IMG_1229

Trio m’Børli under Vegalangs 2017

IMG_1197mini

Vandring til husmannsstuene under Vegalangs

Med bilder fra sommerens jazzkonsert med Trio m`Børli og høstens fortellerseminar i regi Kulturminnebøndene ønsker vi velkommen til nytt år. Under begge disse arrangementene var salen fullsatt. Vi arbeider med årets program og håper på samme gode oppslutning.
Forsommeren er preget av utleie til konfirmasjonsselskaper. Husmannsstuene med innredning står på arbeidslista.

5.7 ravinetur

Ravinevandring. Gjennom ravinekomplekset Veset V

Publikumsåpne arrangement:
Ravinevandring med biolog og naturekspert Kåre Homble håper Kulturminnebøndene å gjennomføre i juni slik som tidligere år  I fjor samarbeidet vi om vandringen med Naturvernforbundet Oslo og Akershus. Vandringen går fra Veset ned ravinekomplekset Veset V og følger deretter Vorma opp til Huser. Informasjon kommer.

Slått i Fleskebakken NOA administrerte i 2017 slått av Fleskebakken, en tidligslått (i juni) av kantene der nitrogenelskende arter som hundekjeks har begynt å dominere, og en seinere slått (i august) etter at de ønskede blomstene har satt frø. Arbeidet med slåttenga/blomsterenga fortsetter i 2018. På ravineturen blir det en litt lengre stopp enn tidligere i Fleskebakken, for omtale av slåtten.

Vegalangs 2017Vegalangs i Vormadalen 2018

Tidligere år har Veset invitert til teaterforestilling og foredrag/omvisning og sommerkafe under Vegalangs. I fjor satset vi på jazzkonsert med Sverre Eier og hans musikere som tolker Børli. Årets arbeid med Vegalangs er startet. Sett av olsokhelga, 27.-29.juli.

Fortellerprosjektet

Først i september er Hanen-gardene i Fenstad vertskap for EU-konferansen, som får base i Fenstad.

ISLAND 2017-2019
"Albertines boudoir"Ta kontakt for overnatting, lokalleie og formidling
Veset ønsker å gi en historisk ramme rundt overnattingsopphold og arrangement. I noen rom har vi lagt spesielt vekt på å vise gardshistorie. Innendørs har vi «Albertines boudoir» og «Albertines salong». Utendørs har vi de historiske rosene, Albertines gamle rosebed foran hovedbygningen og den nye rosehagen med historiske roser. Bevarte gjenstander og skriftlige kilder har gjort oss i stand til å fortelle historien om Albertine som levde på garden på 1800-tallet.

Fra ARKIV 2016
FRA HVERDAG TIL KULTURMINNE. Fagseminar 15. – 16. september 2016
Fra lunsj til lunsj på gardene Veset og Huser i Fenstad. Arrangører Kulturminnebøndene, Raumnes Historielag og Fortidsforeningen Romerike. Seminaret var støttet av Norsk Kulturminnefond Se programmet.

RAVINEVANDRING
Rundt 40 deltakere på ravinevandrigen 12.juni. Vandring gjennom det særegne ravinelandskapet mens naturen var på sitt grønneste og villblomstene på sitt vakreste. Kom med ned i de bratte dalene og få en forståelse av hvorfor naturtypen er rødlistet. Biolog Kåre Homble guidet. Turen startet fra Veset gård kl.11.00, gikk gjennom blomstereng og ned ravineområdet Veset V, som er en A-lokalitet (av nasjonal verdi). Turen gikk ravinedalen ned til Vorma, fulgte Vorma til Ertetangen på Huser og videre opp til Huser gård.

Se også Kulturminnebøndenes ravineprosjekt.