Bygningsarv og husmannskultur

HUSMANNSSEMINARET 24.4.2014
Mye kompetanse møttes da Kulturminnebøndene sammen med Raumnes historielag og Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger inviterte til seminar 24. april. Landets fremste eksperter, med riksantikvar Jørn Holme i spissen, holdt foredrag. I salen satt en bred og kompetent tilhørermasse. Totalt var rundt 70 mennesker samlet på Veset; først på salen i hovedbygningen og deretter på befaring til husmannsstuene. Se programmet
Se flere bilder på Kulturminnebøndenes FB-side