Husmannsstuene

 Husmannsstuene på Veset

Gamle autentiske husmannsstuer.

Gamle autentiske husmannsstuer.

Utearena for skuespillUtearena
I september 2022 blir husmannsplassen Skomakerstua brukt til teaterforestilling. Omtale av uteforestillingen Fløttardag og billettsalget ligger under Nes kulturhus/kulturprogram, klikk her: Fløttardag 2. & 4. september

 

Istandsatt og skiltet
Husmannsstuene er et av de utvalgte kulturminnene i Vormadalen som ble skiltet sommeren 2020. Stuene blir brukt til formidling pluss planlagt som overnatting i sommersesongen. Slik korttidsleie vil være et tilbud til dem som søker ei helg eller et døgn i omgivelser fjernt fra det støyende livet og moderne installasjoner, helt «off-grid».

Noen sommerbilder fra de to stuene. Følg lenka

Bygningsarv: Veset hadde i sin tid flere husmannsplasser; to av husmannsstuene står fortsatt. De to små tømmerhusene er istandsatt etter antikvariske prinsipper med støtte fra Kulturminnefondet. Begge de bevarte stuene ligger på sine opprinnelige plasser i et skogsområde nær gårdstunet. De to gamle husene ligger et steinkast fra hverandre og danner et lite husmannsmiljø. Sammen gir de et innblikk i hvordan store deler av Norges befolkning levde på 1800-tallet.

  • Vesethaugen 1880, ettromshus
  • Skomakerstua 1850, toromshus

Videoprosjektet «Minner fra to små stuer» – oppgaven er å samle dokumentasjon om de gamle tømmerstuene og livet som ble levd der. Takk til Elsa Bekkedal, Rolf Olafsen, Jan Erik Horgen og Tom Ola Halvorsen som deltar på kortfilmen. Arbeidet er utført av videoskaper Petter Napstad og støttet av Kulturrådet.

Lenker:
Om Skomakerstua i Fortidsvern 2016/3. Bak husmannens blomstrende tapet 
Om bygningsarv og husmannskultur (seminar 2014)
Flere fotografier fra husmannsstuene på Veset, se FB Kulturminnebøndene