Kulturminnebøndene

Kulturminnebøndene er et samarbeid om seminarer, kurs og opplevelser mellom gardene Huser og Veset i Fenstad

Velkommen til arrangement 2018:

 

0000658841-01_Kulturminnebøndene I Fenstad b

Sommerens aktiviteter annonsert i Raumnes i mai

Bli med lørdag 9.juni når villblomstene blomster og insektene summer for å oppleve og lære om trua natur! Den årlige guidede ravinevandringen mellom Veset og Huser blir utvidet til et lørdagsseminar med innledninger av fagfolk om insekter og blomster. Hageblomster, blomstereng, slått; hva kan hver av oss bidra med for å stoppe insektsdød?
Etter lunsj vandrer vi gjennom viktige deler av insekters matfat: blomstereng, slåttemark, raviner og elvelandskap. Ødelegger vi insektenes matfat, ødelegger vi vårt eget. I dag er en tredel av villbiene utrydningstrua, og det truer matproduksjonen vår. Sett av dagen og bli klokere på hva vi skal by humler, bier og andre insekter. Påmelding veset@online.no innen 2.juni.
insekter og ravine 2018 med logo