Kulturminnebøndene

StorbesøkGuidet ravinevandring 20.juni kl.18.00 – 21.00
Bli med på kveldsvandring i ravinelandskapet! Kulturminnebøndenes årlige ravinevandring mellom Veset og Huser går torsdag 20. juni. Biolog Kåre Homble guider. Start fra Veset kl.18.00. Skyss tilbake fra Huser etter endt tur. For mer informasjon: veset@online.no
Midtkammerbuss under Vegalangs i Vormadalen 26. juli kl.17.00 – 19.00
Årets midtkammer-busstur i regi Kulturminnebøndene går til store garder i Vormsund-området. På Nedre Henaug, Tesen og Kjølstad kommer vi inn i husa, andre steder ser vi husa fra bussen – og med orientering om historia til husa og bebyggelsen generelt. Guide på midtkammer-bussen er i år som tidligere år, Jan Erik Horgen, etnolog og nesbu. Oppmøte Nes kirke. For mer informasjon: Vegalangs i Vormadalen program

Kulturminnebøndene er et samarbeid om seminarer, kurs og opplevelser mellom gardene Huser og Veset i Fenstad.
Målet med Kulturminnebøndene er å bevisstgjøre oss selv og andre om verdien av bygnings- og kulturarven. Vi vil skape entusiasme og engasjement for kulturminner, definere dem og introdusere verktøy til å ta vare på dem. Mer info på Facebook og www.husergard.no

Arkiv