Kulturminnebøndene

Storbesøk2020: Kulturminnebøndene hadde det kulturhistoriske landskapet i Vormadalen i fokus. 2020-programmet slik det opprinnelig forelå. Covid-19 ga endringer og usikkerhet. To arrangement inviterte folk ut i landskapet og ble gjennomført etter planen. Kulturminnebøndene avsluttet sesongen med et kveldsseminar på Huser i september, «En ustrøken skatt» om gamle tekstiler.  Vegalangs i Vormadalen 2020 gikk som planlagt. Se også Hva skjer?
Leserinnlegg Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse.

Om Kulturminnebøndene – bildepresentasjon
Kulturminnebøndene er et samarbeid om seminarer, kurs og opplevelser mellom gardene Huser og Veset i Fenstad.
Målet med Kulturminnebøndene er å bevisstgjøre oss selv og andre om verdien av bygnings- og kulturarven. Vi vil skape entusiasme og engasjement for kulturminner, definere dem og introdusere verktøy til å ta vare på dem.
Også info på Facebook og www.husergard.no
Epost: kulturminnebondene@gmail.com

 

Arkiv