Kulturminnebøndene

Storbesøk

2020-programmet slik det opprinnelig forelå. Covid-19 har gitt endringer og usikkerhet. Kulturminnebøndene har det kulturhistoriske landskapet i Vormadalen i fokus denne sesongen. To arrangement inviterer folk ut i landskapet og blir gjennomført på oppsatt dato. Begge krever påmelding. Ravinevandringen går søndag 14.juni på Villblomstenes dag. Smittevernsituasjonen gjør skriftlig påmelding med navn og telefon nødvendig selv om vandringen er gratis. 26.juli holder vi slåttekurs. Her er plassene begrenset. Påmeldinger: kulturminnebondene@gmail.com

Om Kulturminnebøndene – bildepresentasjon

Kulturminnebøndene er et samarbeid om seminarer, kurs og opplevelser mellom gardene Huser og Veset i Fenstad.
Målet med Kulturminnebøndene er å bevisstgjøre oss selv og andre om verdien av bygnings- og kulturarven. Vi vil skape entusiasme og engasjement for kulturminner, definere dem og introdusere verktøy til å ta vare på dem. Også info på Facebook og www.husergard.no

Arkiv