Om oss

Åkerlandskapet

Veset er en gammel gård, som i følge Nes bygdebok kanskje ble ryddet allerede i eldre jernalder (før 800). Flere av dagens bygninger ble reist på 1800-tallet. Gården er omgitt av åkerlandskap, og dagens driftsform er korn og skog. Dagens eiere er Inga Nordbye og Even Gulbrandsen.

Albertines historie

Albertines historie samlet i fotobok.

Historisk ramme
Fra gårdshistorien syns vi det er mest interessant å trekke fram tiden rundt 1840 da Albertine Tønsager ble gift til Veset. På den tiden ble den nye hovedbygningen reist med et prydelig hageanlegg. Albertine var sterkt preget av Wergelandstiden i Eidsvoll og var god venn av både Camilla Collett og Henrik Wergeland. Disse minnene dyrket hun hele livet, noe vi fortsatt har gode bevis på.

Henrik Wergeland var nær venn av Albertines far, Lars Tønsager; bonde, stortingsmann og mangeårig ordfører i Eidsvoll. Men Lars Tønsager sa tvert nei da Henrik fridde til datteren; i stedet ble hun overtalt av familien til å gifte seg til Veset. Slik er Albertine en typisk representant for sin tid. Familien bestemte giftermål; dette som Camilla Collett angrep i Norges første kvinnesaksroman, Amtmandens døtre, fra 1854-55.

utsnitt fra Lev landlig nr.1/2014

Utsnitt fra reportasje i Lev Landlig 1/2014 og tidligere eiere Eva og Søren Nordbye

 Ansvarlig for nettstedet vesetgard.no: Eva Nordbye, mobil 90618892. epost eva.nordbye@gmail.com